[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   

  
รายการ Gallery หลัก    

มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และแพมเพิส ให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ
( 28/พ.ย./2564 )

-


ประชุมคณะกรรมการชมรมคนพิการตำบลบ้านต๊ำ ประจำปีงบประมาณ 2565
( 28/พ.ย./2564 )

-


อบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง
( 28/พ.ย./2564 )

-


ประชุมชี้แจงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
( 23/พ.ย./2564 )

-


ล้างทำความสะอาดป้องกันโรคมือเท้าปาก
( 21/พ.ย./2564 )

-


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ปากทางเข้าบ้านท่าเรือ ม.13
( 16/พ.ย./2564 )

-


มอบถุงยังชีพให้กับพนักงานจ้างเทศบาลที่กลับมากักตัวอยู่ที่บ้าน
( 16/พ.ย./2564 )

-


ประชุมมาตรการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา 2019
( 16/พ.ย./2564 )

-


มอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา วิทยาลัยฮอมพญ๋า วัดต๊ำม่อน
( 15/พ.ย./2564 )

-


กำจัดวัชพืชขวางทางลำน้ำอิง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต๊ำ
( 15/พ.ย./2564 )

-


ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการกองช่าง และนักพัฒนาชุมชน คนใหม่
( 1/พ.ย./2564 )

-


พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดพะเยา
( 1/พ.ย./2564 )

-


ร่วมค้นหาผู้สูญหาย บ้านต๊ำพระแล หมู่ที่ 11
( 29/ต.ค./2564 )

-


ปรับภูมิทัศน์ บ้านต๊ำกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านต๊ำ
( 29/ต.ค./2564 )

-


ประชุม คกก.พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
( 29/ต.ค./2564 )

-

กำลังแสดงหน้า : 1/18 -> [Total 268 Gallery]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: webmasterbantamlocal@gmail.com, 5560104@dla.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.