[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
  
ประเภท: คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
เรื่อง : เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558
ผู้เขียน: admin
จำนวนเข้าชม: 1014
พุธ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล [ข่าวทั้งหมด]

      ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัย สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 26/ก.ค./2564
      ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 6/พ.ค./2564
      ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 5/พ.ค./2564
      ประกาศกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำครั้งแรก 1/พ.ค./2564
      ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 14/พ.ค./2564
      ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 14/พ.ค./2564
      ประกาศอำเภอเมืองพะเยา เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำครั้งแรก 14/พ.ค./2564
      ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 15/ธ.ค./2563
      ประกาศอำเภอเมืองพะเยา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 4/ต.ค./2563
      ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 4/ส.ค./2563
      ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 4/ส.ค./2563
      ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 4/ส.ค./2563
      ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 31/ก.ค./2563
      กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2563 27/พ.ค./2563
      เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 28/พ.ย./2562
      เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 9/ส.ค./2562
      เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 10/ก.ค./2562
      กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2563 21/มี.ค./2562
      เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 28/ก.พ./2562
      ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 11/ต.ค./2561
      ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 3/ต.ค./2561
      เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 15/ส.ค./2561
      เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 31/พ.ค./2561
      เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 31/พ.ค./2561
      กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2562 31/พ.ค./2561
      เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 11/ก.พ./2561
      เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 11/ก.พ./2561
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 21/ก.ย./2560
      เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 2/ส.ค./2560
      กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2560 16/มี.ค./2560
      ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำสมัยแรก ประจำปี 2560 3/ก.พ./2560
      เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 28/พ.ย./2559
      เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 22/พ.ย./2559
      เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 22/พ.ย./2559
      เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 22/พ.ย./2559
      กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2559 2/มี.ค./2559
      กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี 2559 24/มิ.ย./2558
      เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 24/มิ.ย./2558
      เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 30/เม.ย./2558
      เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 26/ก.พ./2558
      เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 20/พ.ย./2557
      เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 25/ก.ย./2557
      เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 25/ก.ย./2557
      กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557 10/มี.ค./2557
      เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่่ 1 ประจำปี 2557 12/ก.พ./2557
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: webmasterbantamlocal@gmail.com, 5560104@dla.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.