[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
 
19/เม.ย./2564
โควิด-19 วันนี้ (19 เม.ย.64)

พบผู้ป่วยรายใหม่ 1,390 ราย ติดเชื้อในประเทศ 1,384 ราย มาจากต่างประเทศ 6 ราย มีผู้เสียชีวิต 3 ราย

19/เม.ย./2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ประจำวันที่ 18 เมษายน 2564

19/เม.ย./2564
สำหรับผู้ที่เดินทางรถโดยสารประจำทางกรีนบัส (รหัสเที่ยวระ 506)

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.

19/เม.ย./2564
รายงานผู้ติดเชื้อ Covid-19 จังหวัดพะเยา

ณ วันที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 09.45 น.

19/เม.ย./2564
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2564

19/เม.ย./2564
สรุป สถานการณ์โควิดจังหวัดพะเยา รายอำเภอ

ณ.วันที่ 17 เมษายน 2564 08.50 น.

16/เม.ย./2564
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564

16/เม.ย./2564
การคัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัดพะเยา ณ วันที่ 16 เมษายน 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น.

16/เม.ย./2564
การกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์

ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

16/เม.ย./2564
รายงานผู้ติดเชื้อ Covid-19 จังหวัดพะเยา เมษายน 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-6562 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ซอย 9-11 ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด ซอย3 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพนังกั้นดิน บ้านนายหลาน ใจลา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพนังกั้นดิน จำนวน 1 จุด บ้านนางสุพิน กันทะไชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย 17 พร้อมถมดินไหล่ทง ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ซอยบ้านนายปิติกร เก่งแรง ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคาดลำเหมือง สายสันกลาง โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดข้างถนนสาย 1127 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ซอยบ้านนางดารุณี หมั่นไร่ พร้อมถมดินไหล่ทาง ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
ประกาศอำเภอเมืองพะเยา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2563
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00006 : กติการการใช้งาน (757/0)
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
15 มิ.ย. 2559 : 11:06
00167 : แทงบอลออนไลน์ เว็บตรงให้ราคาดี ฝาก-ถอนรวดเร็วไม่มีขั้นต่ำ ทางเข้ามือถือสะดวกที่สุด (1/0)
sbomobile
12 พ.ค. 2564 : 14:57
00135 : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์(90/0)
กกพ.มทบ.16
8 ม.ค. 2564 : 11:39 More Gallery....     เพิ่มรูปภาพใน Gallery    เพิ่มหมวดหมู่

????? ??
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
( 19/เม.ย./2564 )

-


????? ??
รับมอบหีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง
( 13/เม.ย./2564 )

-


????? ??
ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง
( 13/เม.ย./2564 )

-


????? ??
โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (กปน.)
( 13/เม.ย./2564 )

-


????? ??
โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” จังหวัดพะเยา
( 13/เม.ย./2564 )

-


????? ??
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ (สปสช.) ประจำปีงบประมาณ 2564
( 13/เม.ย./2564 )

-


????? ??
ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มผู้สูงอายุ
( 13/เม.ย./2564 )

-


????? ??
วันที่สองของการรับสมัครเลือกตั้งฯ
( 13/เม.ย./2564 )

-


????? ??
รับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
( 13/เม.ย./2564 )

-


????? ??
โครงการนิเทศงานและการตรวจติดตามการบริหารงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564
( 12/เม.ย./2564 )

-


????? ??
ประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง
( 12/เม.ย./2564 )

-


????? ??
ร่วมมอบของที่ระลึกให้ผู้บริหาร
( 12/เม.ย./2564 )

-

[Total 165 Gallery]


 
 


ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th