[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
 
2/ส.ค./2564
มอบถังขยะและป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ

ณ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

30/ก.ค./2564
โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ หมู่ที่ 3, 7 ,8 ,9 ,11

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา

29/ก.ค./2564
โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ หมู่ที่ 4 ,5 ,6 ,12

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ

29/ก.ค./2564
มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่กักตัวอยู่ที่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๊ำ

ณ บ้านต๊ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

27/ก.ค./2564
โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ หมู่ที่ 1 , 2 , 10 , 13

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

27/ก.ค./2564
โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

23/ก.ค./2564
ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ

23/ก.ค./2564
ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี 2564

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ

22/ก.ค./2564
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

22/ก.ค./2564
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ม.6 ,12

ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บานเลื่อนกระจงสูง โดยวิธีเฉฑาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บานเลื่อน 5 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโตํะพับเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 1 เครื่อง โด่ยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
ประกาศกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำครั้งแรก
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
ประกาศอำเภอเมืองพะเยา เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำครั้งแรก
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
ประกาศอำเภอเมืองพะเยา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00006 : กติการการใช้งาน (807/0)
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
15 มิ.ย. 2559 : 11:06
00179 : เว็บพนันออนไลน์ แทงบอล เว็บตรง เดิมพันราคาดีที่สุด สมัครแทงบอล ง่ายแจกเคดิตฟรี (1/0)
Panun
3 ส.ค. 2564 : 14:49
00135 : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์(158/4)
กกพ.มทบ.16
8 ม.ค. 2564 : 11:39 More Gallery....     เพิ่มรูปภาพใน Gallery    เพิ่มหมวดหมู่

????? ??
โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ หมู่ที่ 3, 7 ,8 ,9 ,11
( 1/ส.ค./2564 )

-


????? ??
โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ หมู่ที่ 4 ,5 ,6 ,12
( 1/ส.ค./2564 )

-


????? ??
โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ
( 28/ก.ค./2564 )

-


????? ??
โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ
( 28/ก.ค./2564 )

-


????? ??
ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับตำบลบ้านต๊ำ
( 24/ก.ค./2564 )

-


????? ??
ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี 2564
( 24/ก.ค./2564 )

-


????? ??
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
( 22/ก.ค./2564 )

-


????? ??
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ม.6 ,12
( 22/ก.ค./2564 )

-


????? ??
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
( 21/ก.ค./2564 )

-


????? ??
ตรวจสอบที่ดินพื้นที่รุกล้ำพื้นที่กว๊านพะเยา
( 21/ก.ค./2564 )

-


????? ??
จิตอาสาตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning day” ตลาดรุ่งกมล
( 21/ก.ค./2564 )

-


????? ??
อบรมพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
( 21/ก.ค./2564 )

-

[Total 218 Gallery]


 
 


ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: webmasterbantamlocal@gmail.com, 5560104@dla.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.