[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
26/พ.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และแพมเพิส ให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ณ บ้านห้วยเคียนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ


25/พ.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการชมรมคนพิการตำบลบ้านต๊ำ ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ ห้องประชุมจำปาทอง ตำบลบ้านต๊ำ


24/พ.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และนมผงสำหรับเด็ก ให้กับเด็กที่อาศัยในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจาก Covid 19

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ


24/พ.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
อบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ


22/พ.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุพิการติดเตียง หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


22/พ.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมชี้แจงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๊ำ


19/พ.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการรับเงินสนับสนุนอนุรักษ์พลังงาน

ณ ห้องประชุมจำปาทอง ตำบลบ้านต๊ำ


18/พ.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วมข้าว หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต๊ำ


17/พ.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมอาสาสมัครจราจร

ณ ห้องประชุม สภ.เมืองพะเยา


17/พ.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
ลงพื้นที่ตรวจสอบลงหินคลุกปรับปรุงถนนการเกษตร ม.8

ในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ


17/พ.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


16/พ.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
ล้างทำความสะอาดป้องกันโรคมือเท้าปาก

ณ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ


15/พ.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
มอบชุดตรวจ ATK ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ


12/พ.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ปากทางเข้าบ้านท่าเรือ ม.13

ณ ปากทางเข้าบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา


11/พ.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
มอบถุงยังชีพให้กับพนักงานจ้างเทศบาลที่กลับมากักตัวอยู่ที่บ้าน

ณ บ้านต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ


11/พ.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ที่ 6

ณ บ้านต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ


10/พ.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
โครงการลงหินคลุกเพื่อปรับปรุงถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

ตรวจดูโครงการลงหินคลุกเพื่อปรับปรุงถนนในหมู่บ้าน บ้านห้วยเคียนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ


10/พ.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10

ลงพื้นที่ตรวจดูโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งขาม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต๊ำ


10/พ.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมมาตรการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา 2019

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


9/พ.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
มอบถุงยังชีพและช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ณ บ้านต๊ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยากำลังแสดงหน้า : 1/43 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: webmasterbantamlocal@gmail.com, 5560104@dla.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.