เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (6 ก.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางณภัค สร้อยนาค ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปลัดเทศบาล) เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10/2565 โดยมี นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 348

ภาพกิจกรรมรวม