เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมสัมมนาถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายแกนนำ (7 ก.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นายบรรจง อ้อยหอม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายแกนนำ อย. เฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับหมู่บ้าน โดยมี นายภานุวัฒน์ วงศ์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ประธานสภา สมาชิกสภา เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาสตรี และอสม. ตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 331

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม