เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ทดลองออกอากาศเพื่อแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์ในระบบกระจายเสียงไร้สาย (12 ก.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันจันทร์ ที่ 12 กันยายนเ 2565 เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ดำเนินการทดลองออกอากาศเพื่อแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์ในระบบกระจายเสียงไร้สาย หากจุดรับสัญญาณในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ จุดใดที่ท่านผู้ฟังรับฟังแล้ว สัญญาณไม่ชัดเจน แจ้งผลการรับฟังของท่านให้รับทราบด้วย เพื่อจักได้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงให้ระบบดีขึ้นต่อไป

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 353

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม