เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมส่งนักทรัพยากรบุคคลเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง (3 ต.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ได้มอบหมายให้ นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมส่ง นางสาวกัลยาณี ห่านตระกูล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล โอนย้ายเพื่อเข้ารับตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง สังกัด สำนักปลัด เทศบาลตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายคมสันต์ เกิดพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพรหมบุรี พร้อมด้วย สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลพรหมบุรี ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 332

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม