เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมการบริหารจัดการขยะ (ขยะเปียก) (10 พ.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุมการบริหารจัดการขยะ (ขยะเปียก) ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกครัวเรือน ร่วมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และอสม. ตำบลบ้านต๊ำ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์กำหนดให้ครัวเรือนร้อยละ 100 จัดทำถังขยะเปียก ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 251

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม