เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมต้อนรับวิศวกร และนักวิชาการตรวจสอบภายใน (3 ม.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมต้อนรับ นายปิยะสันต์ ปัญจขันธ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ชำนาญการ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โอนย้ายมาดำรง ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ชำนาญการ สังกัด ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และร่วมต้อนรับ นางปรียาภรณ์ จันทนะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ โดยมี นายอินจันทร์ ต๊ะมาธง รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย พร้อมด้วย นายสมมิตร โก๋จะกั๋ง รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ร่วมเดินทางมาแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 301

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม