เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมถวายปัจจัยแด่พระครูสุวัฒน์สังฆโสภณ เจ้าอาวาสวัดต๊ำม่อนเนื่องในการจัดงานโครงการปฏิบัติธรรมเข้ารุกขมูลกรรม (13 ม.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ และนิติกร เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมถวายปัจจัย แด่พระครูสุวัฒน์สังฆโสภณ เจ้าอาวาสวัดต๊ำม่อน เนื่องในการจัดงานโครงการปฏิบัติธรรมเข้ารุกขมูลกรรม ระหว่างวันที่ 7 - 10 มกราคม 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ยอดรวมทั้งหมด 51,550 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 223