เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
รายงานการประชุมปิดตรวจและการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี 2565 (19 ม.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วมประชุมปิดตรวจและการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี 2565 โดยมี นายชัชวาลย์ สังขดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา นางสาวกรรณิการ์ รักญาติ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน และนางสาวรัตนา กิติ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รายงานปิดตรวจและตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2565 ของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 216

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม