เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง (26 ม.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ได้ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อำเภอเมืองพะเยา ประกอบด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคีเครือข่าย 7 ภาคี ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา โดย นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธีฯ และนางสาวอรุณลักขณ์ โพธิ์พุทธ พัฒนาการอำเภอเมืองพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 292

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม