เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ตรวจโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายไพชยันต์ สิงห์แก้ว หมู่ที่ 1 (31 ม.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย รองประธานสภา สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และนิติกร เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายไพชยันต์ สิงห์แก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 202

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม