เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมศูนย์บริการคนพิการทั่วไป (6 ก.พ. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุมศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นักพัฒนาชุมชน และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว พร้อมเปิดป้ายศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 248

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม