เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ1/2566 (24 มี.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาคัดกรองโครงการที่เสนอของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี 2566 โดย นางสาวจิรารัตน์ ตันวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ (หัวหน้าสำนักปลัด) เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 182

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม