เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนกลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน (28 มี.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. โดย นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย นักพัฒนาชุมชน และผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนกลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กและยาวชน ประจำปี 2566 (กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองเด็กในระดับตำบล) จัดขึ้นโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา โดยมีเป้าหมาย เครือข่ายการคุ้มครองเด็กระดับตำบล ตำบลท่าจำปี ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านตุ่น ตำบลบ้านต๋อม ตำบลบ้านสาง ตำบลสันป่าม่วง และตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 205

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม