เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
กิจกรรม “จิตอาสา วางท่อระบบประปาภูเขาบ้านต๊ำพระแล ม.7” (3 ก.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ปลัดอำเภอเมืองพะเยา พัฒนากรอำเภอเมืองพะเยา คณะครูและนักเรียนบ้านต๊ำพระแล ชมรมกำนันและผู้ใหญ่บ้าน อสม. แม่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและวางท่อประปาหมู่บ้าน ณ สถานที่ตั้งประปาภูเขา บ้านต๊ำพระแล หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม“จิตอาสา วางท่อระบบประปาภูเขา” ณ วัดต๊ำพระแล หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 145

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม