เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการชุมชนสุขใจฯ (29 ก.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00.น.นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการ ชุมชนสุขใจ ชีวิตปลอดภัย ด้วยลมหายใจสะอาด จัดขึ้นโดยชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านต๊ำ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ โดยมีกำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-13 ตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ที่ทำการกำนันตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 123

ภาพกิจกรรมรวม