เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯครั้งที่ 2 (21 ส.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพักตร์กฤษณ์ชัย ถึงการ ประธานกรรมการแปรญัตติ ได้กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อพิจารณาคำเสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และหัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 126

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม