เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมซ่อมแซมบ้านผู้พิการ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ (29 ส.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 , 12 และชาวบ้านต๊ำม่อน ซ่อมแซมบ้านผู้พิการ นายอภิวัฒน์ จรูญรัตนวิเชียร บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา เพื่อให้คนพิการในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 153

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม