เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะสมบัติ (8 ก.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดประชุมขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เพื่อนำมาใช้จัดกิจการบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และนิติกร เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ กำนันตำบลบ้านต๊ำ ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา และโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 122

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม