เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมประชาคม หมู่ที่ 2 (17 ก.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และคณะครูตัวแทนโรงเรียนบ้านต๊ำดอนมูล ร่วมประชุมประชาคม หมู่ที่ 2 เพื่อขอมติเห็นชอบให้ สสจ.พะเยา และ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ในการขอใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านต๊ำดอนมูล ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 115

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม