เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ถนนสายน้ำตกจำปาทอง (27 ต.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ และประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านต๊ำ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ถนนสายน้ำตกจำปาทอง ถึง ทางเข้าวัดดอยหลวง โดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2 ข้างทาง และเก็บขยะ ถนนสายน้ำตกจำปาทอง ถึง ทางเข้าวัดดอยหลวง โดยมี นายอัฒฑชัย เอื้อหยิงศักดิ์ ปลัดอำเภอเมืองพะเยา ผู้ประสานงานประจำตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ถนนสายน้ำตกจำปาทอง ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 126

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม