เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ1/2567 (17 พ.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2566 พิจารณาการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน การจัดทำแผนการเงิน และการจัดทำโครงการ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 97

ภาพกิจกรรมรวม