เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 (12 ธ.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี ห่านตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และแจ้งกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ โดย พระครูสุวัฒน์สังฆโสภณ เจ้าอาวาสวัดต๊ำม่อน นำสวดมนต์เช้า และนางสาวประทัศนาพร กำจรเกียรติสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ แจ้งรายละเอียดกิจกรรม kik off เปิดตัวการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิสู่สาธารณะ โดยผ่าน Thai PBS “ลดพึ่งพิงรัฐ เพิ่มพึ่งพาตนเอง ประชามีสุขะภาวะ” ณ วิทยาลัยฮอมผญ๋า วัดต๊ำม่อน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 66

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม