เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
วันแรก การรับสมัครรับเลือกตั้ง สท.เขต 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) (26 ก.พ. 2567)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นางณภัค สร้อยนาค ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ) พร้อมด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และกรรมการช่วยเหลือผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ทำการเปิดสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เป็นวันแรก ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา สำหรับการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ได้กำหนดรับสมัครเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 114

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม