เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
เข้าร่วมประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 (29 ก.พ. 2567)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตําบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วม ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ โดย นายบรรจง อ้อยหอม ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 รายงานจำนวนสมาชิกของปีที่ 17 และผลการปฏิบัติงานของกองทุน ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 60

ภาพกิจกรรมรวม