เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
สรุปผลการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (13 มี.ค. 2567)
ภาพข่าว

????สรุปผลการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 - วันที่ 1 มีนาคม 2567 มีดังนี้
????ผู้สมัครรับเลือกตั้ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 5 ราย

** ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567
เลือกตั้งเทศบาล วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ????????????

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 82