เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านต๊ำเพื่อปรึกษาหาหรือเตรียมจัดงานสตรีตำบลบ้านต๊ำ (20 มี.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมจัดงานสตรีตำบลบ้านต๊ำ โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล และนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านต๊ำ เพื่อปรึกษาหาหรือเตรียมจัดงานสตรีตำบลบ้านต๊ำ ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 53

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม