เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (22 มี.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ พ.จ.อ.วัชพล สมปาน หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ รวมจำนวน 3 นาย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดกระบวนการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาหมอกควัน ซึ่งจัดโดย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองพะเยา ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 54

ภาพกิจกรรมรวม