เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการส่งเสริมกิจกรรนันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำ (19 เม.ย. 2567)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดงานโครงการส่งเสริมกิจกรรนันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำ เพื่อลดปัญหาภาวะโรคซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพทางกาย และทางจิตใจ เบื้องต้นไปสู่การแก้ไขปัญหาระยะยาวของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ อย่างยั่งยืน โดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำ อสม.ตำบลบ้านต๊ำ และประชาชนตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมี นายศรีเดช ธิวงค์ ส.อบจ.อำเภอเมืองพะเยา เขต 6 ร่วมเป็นเกียรติ และได้ร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดต๊ำม่อน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 41

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม