เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
รดน้ำขอพร นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอเมืองพะเยา และนายพิชัย ชำนาญยา ท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา (23 เม.ย. 2567)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. นำโดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย นายภานุวัฒน์ วงค์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นักประชาสัมพันธ์ และเจ้าพนักงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมรดน้ำขอพร นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอเมืองพะเยา และนายพิชัย ชำนาญยา ท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในประเพณีปีใหม่ไทย ปี 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 99

ภาพกิจกรรมรวม