เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมประชุมร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยเคียนเหนือ หมู่ที่ 1 (7 พ.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตําบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย รองประธานสภา สมาชิกสภา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และนิติกร เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชน บ้านห้วยเคียนเหนือ หมู่ที่ 1 เพื่อร่วมปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้านห้วยเคียนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 60

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม