เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
เปิดประชุมโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดีในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (5 มิ.ย. 2567)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดประชุมโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดีในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมและพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษา และให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเรียนดี และยากจน ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 55

ภาพกิจกรรมรวม