เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 เข็มสอง (ไฟเซอร์) (27 ธ.ค. 2564)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 11.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ได้ร่วมให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 เข็มสอง (ไฟเซอร์) จากโรงพยาบาลพะเยา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ที่ได้ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 414

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม