เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่ตรวจโครงการปรับปรุงถนนลูกรังการเกษตร ม.12 (25 ม.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นิติกร เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ได้ลงพื้นที่ตรวจโครงการปรับปรุงถนนลูกรังการเกษตร หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 425

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม