เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (1 ก.พ. 2565)
ภาพข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 439

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม