เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมในพื้นที่ฯ สปสช. (18 ก.พ. 2565)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นำโดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะกรรมการ , คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วมประชุมสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมในพื้นที่เพื่อพัฒนาพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุน อปท. (กำกับติดตามการดำเนินงาน กปท.ครั้งที่ 1) ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 434

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม