เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยก ม.5 (21 ก.พ. 2565)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ได้ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณทางแยกบ้านต๊ำน้ำล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก แขวงทางหลวงพะเยา สำนักงานทางหลวงที่ 2 กรมทางหลวง งบประมาณ 1,490,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 429

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม