เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
อบรมเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนศูนย์บัญชาการฯ รุ่นที่ 1 (9 มี.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ได้มอบหมายให้ นายภานุวัฒน์ วงศ์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ พ.จ.อ.วัชพล สมปาน หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา ได้มอบหมายให้ นายขวัญตระกูล หาญกล้า ปลัดอาวุธโส เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 737

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม