เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างระบบประปาป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ ม.6,12 (22 มี.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อนดำเนินงานการก่อสร้างระบบประปาป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ ร่วมกับ นายฐิติวัชร์ ตันตละ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างดงกล่าว ณ บ้านต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 , 12 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 943

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม