เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
รับฟังการบรรยาย 2016 ปฏิบัติง่ายๆ ลดใช้พลังงาน (23 มี.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย 2016 ปฏิบัติง่ายๆ ลดใช้พลังงาน “ทางเลือกใหม่ การใช้พลังงานสะอาด” ร่วมประหยัดพลังงานและส่งเสริมพลังงานสะอาด เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับประชาชนคนไทยและเยาวชนรุ่นหลัง ให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่อง วิกฤตพลังงานและสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันและอนาคต ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1014

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม