เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสันป่าเหียง หมู่ที่ 12 (7 เม.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองช่าง และหัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ นายนิเวศน์ สายสร้อย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสันป่าเหียง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 608

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม