เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมปรับปรุงบ้าน ม.1 (29 เม.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 นายจิรพงศ์ ใจลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และนิติกร เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ที่ได้นำชาวบ้านมาช่วยปรับปรุงที่อยู่อาศัย ครอบครัวที่ยากไร้ ด้อยโอกาส เพื่อเป็นการคลายทุกข์และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ บ้านห้วยเคียนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 634

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม