เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการรณรงค์คัดกรองสุขภาพเชิงรุกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 2 (26 พ.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์คัดกรองสุขภาพเชิงรุกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2 พร้อมด้วย นางณภัค สร้อยนาคปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ส.ต.อ.สง่า เดชะบูรณ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และนายพนมกฤตย์ พรหมวิชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ชำนาญงาน ได้ร่วมเป็นเกียรติในโครงการฯ โดยมี อสม.ตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 536

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม