เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
เปิดประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุน/จัดฝึกอบรม/พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ (23 พ.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุน/จัดฝึกอบรม/พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ โดยมี นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ หัวหน้าส่วนราชการ นักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมร่วมกับ กลุ่มอาชีพตำบลบ้านต๊ำ เพื่อพิจารณาโครงการที่กลุ่มอาชีพได้นำเสนอ ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 522

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม