เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่สำรวจลำเมืองทุ่งหลวง (6 มิ.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา นิติกร และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ลงพื้นที่สำรวจลำเหมืองทุ่งหลวง หมู่ที่ 2 , 3 , 4 ,5 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงระบบนิเวศ และได้แจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลรับทราบ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียให้กับประชาชนตำบลบ้านต๊ำ ต่อไป

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 508

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม