เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการปรับปรุงร่องเหมืองทุ่งหลวง หมู่ที่ 5 (9 มิ.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้ร่วมโครงการปรับปรุงร่องเหมืองทุ่งหลวง โดยการขุดลอก และตัดหญ้าข้างร่องลำเมือง ณ บ้านต๊ำน้ำล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตามโครงการปรับปรุงระบบนิเวศและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในตำบลบ้านต๊ำ

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 498

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม