เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนฯ (21 มิ.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ให้การต้อนรับนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและสังคมวิถีคนพะเยา กิจกรรมย่อยที่ 2.3 เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานนอกระบบให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม รุ่นที่ 8/10 พร้อมด้วย นางจุไรรัตน์ เรือนสอน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 473

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม